Elektro - Ochrana před vytopením, požárem a únikem plynu